Quà tặng lãnh đạo: Bò tót gỗ ngọc nghiến BT05

Liên hệ  

Quà tặng lãnh đạo: Bò tót gỗ ngọc nghiến BT05
Tên Sản Phẩm : Bò tót
Kích thước :
Chất liệu :Gỗ ngọc nghiến 100%
Giá sản phẩm : Xem tại trang web của cty
+Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Từ Sơn - Bắc Ninh
+Điện Thoại : 02403.856.218 – Hotline : 0972.690.610
Giao hàng toàn quốc: Giá bán = giá niêm yết + cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km Hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại trang web :

Website :http://dogodongky.net.vn/

Quà tặng lãnh đạo: Bò tót gỗ ngọc nghiến BT05
Tên Sản Phẩm : Bò tót
Kích thước :
Chất liệu :Gỗ ngọc nghiến 100%
Giá sản phẩm : Xem tại trang web của cty
+Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Từ Sơn - Bắc Ninh
+Điện Thoại : 02403.856.218 – Hotline : 0972.690.610
Giao hàng toàn quốc: Giá bán = giá niêm yết + cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km Hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại trang web :

Website :http://dogodongky.net.vn/