Gỗ hương Gỗ mun Gỗ cẩm lai Gỗ nu nghiến Gỗ gõ đỏ Gỗ gụ Gỗ chiu liu Gỗ trắc

gương treo tường, guong treo tuong, gương tường, guong tuong, gương để treo tường