Gỗ hương Gỗ mun Gỗ cẩm lai Gỗ nu nghiến Gỗ gõ đỏ Gỗ gụ Gỗ chiu liu Gỗ trắc

Lọ lộc bình, Đôi lọ lộc bình, Lo loc binh, Doi lo loc binh, Lộc bình gỗ nu nghiến, Loc binh go ngoc nghien